Uitleg categorie toevoegen

In deze video wordt uigelegd hoe u in Magento e-commerce een product categorie toe kunt voegen.